Algemene voorwaarden

Algemeen

Ibiza Villa Deluxe BV is gevestigd aan de Heemstedestraat 31 te Amsterdam, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68292643.

 

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes van, overeenkomsten met, leveringen en diensten van Ibiza Villa Deluxe. Door een boekingsaanvraag te doen via onze website, per mail of anderzijds stemt u in bekend te zijn en gaat u akkoord met de onderstaande Algemene Voorwaarden.

 

Functie van Ibiza Villa Deluxe

Vakantiewoningen kunnen door eigenaren op ons platform worden aangeboden. Middels onze website kan er door een kandidaat huurder een boekingsaanvraag worden gedaan. Na controle van beschikbaarheid van de vakantiewoning, sturen wij een boekingsformulier per mail. Na retour ontvangst van het boekingsformulier en de bijbehorende betaling wordt de boeking vanuit ons bevestigd. Op dat moment is de boeking definitief en gaat u een huurovereenkomst aan met de verstrekker van de vakantiewoning. Wij acteren uitsluitend als tussenpersoon tussen u en de verstrekker van de vakantiewoning.

 

Betaling

Ter totstandkoming van het contract dient u het Boekingsformulier en de Huurovereenkomst , voorzien van een handtekening, aan ons te retourneren en een niet-restitueerbare aanbetaling te doen van 50% van de totale huursom.  Zodra een Boekingsbevestiging door ons is uitgegeven, is de huurovereenkomst tot stand gekomen. U bent verantwoordelijk voor de betaling van de volledige huursom en  de naleving van de huurvoorwaarden door het gehele reisgezelschap. Boekingen door personen, die op het moment van boeken onder de 18 jaar zijn, worden niet geaccepteerd. De beheerder behoudt zich het recht voor om een boeking zonder opgaaf van reden te weigeren.

 

De resterende reissom dient niet later dan 6 weken voor vertrek te worden voldaan. Bij het niet voldoen van het restant van de reissom kan de boeking door ons worden geannuleerd. Annuleringkosten zijn dan van toepassing. Als u korter dan 6 weken van te voren boekt, dient de volledige reissom ineens te worden voldaan op moment van boeking.

 

Prijs

De huurprijs is in euro’s en betreft een prijs voor een week, tenzij anders vermeld. De vakantiewoning is volledig gemeubileerd en gestoffeerd. De prijs is inclusief bedlinnen, elektriciteit en water.

 

Borgsom

Een borgsom is vereist om eventuele kosten als gevolg van schade, breuk of vernieling of eventuele kosten voor het gebruik van de telefoon of andere diensten te dekken. De hoogte van de borgsom staat vermeld in het boekingsformulier en kan worden betaald middels creditcard of contant ter plekke. Bij betaling per creditcard dient u schriftelijke toestemming te geven voor afschrijving van het bedrag en ons te voorzien van de creditcard details. De borgsom, verminderd met eventuele kosten, zal binnen 10 dagen na vertrek aan u worden geretourneerd. Vertraging in terugbetaling kan ontstaan door het wachten op opgave van telefoonkosten. 

 

Annuleringen door u

Annuleringen per e-mail, aan ons te worden doorgegeven.  Het feitelijke moment van annulering is wanneer wij de annulering hebben ontvangen. De volgende annuleringskosten zijn van toepassing:

 

- Bij annulering langer dan 10 weken voor aankomst: de aanbetaling

- Bij annuelring korter dan 10 weken voor aankomst: de volledige huursom

 

Wijzigingen in de boeking

Controleert u a.u.b de details op de bevestigingsfactuur en geeft u eventuele correcties direct door. Voor wijzigingen na de boekingsbevestiging zullen we 30 euro per wijziging in rekening brengen.

 

Verschillen tussen foto’s en/of beschrijving en de vakantiewoning in werkelijkheid

Hoewel het fotomateriaal en de beschrijving van de vakantiewoning met de grootste zorg zijn samengesteld, kunnen we geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor eventuele kleine verschillen of fouten in de gebruikte foto’s en beschrijving. De eigenaar heeft het recht om veranderingen aan te brengen die noodzakelijk zijn voor het onderhoud aan de vakantiewoning. Voor de continue verbetering van de vakantiewoning behoudt de eigenaar zicht het recht voor om veranderingen aan te brengen aan het meubilair, verlichting,voorzieningen, faciliteiten of activiteiten, die geadverteerd zijn of eerder aanwezig waren, zonder hier op voorhand melding van te maken.

 

Aantal personen dat de vakantiewoning gebruikt

Alleen de personen vermeld in het boekingsformulier kunnen gebruik maken van de vakantiewoning. Het aantal mensen dat gebruik maakt van de vakantiewoning mag niet groter zijn dan het aantal slaapplekken dat vermeld staat in de advertentie, met uitzondering van kinderen onder de twee jaar of indien schriftelijk anders overeengekomen. Bij overschrijding behouden we ons het recht voor de huurovereenkomst te herroepen, of andere maatregelen te nemen.

 

Verlenen van toegang

Het is de beheerder toegestaan om te allen tijde vakantiewoning op een redelijk tijdstip te betreden voor inspectie en onderhoud.

 

Aankomst en vertrek

U dient in te checken tussen16.00u en 19.00u op de eerste dag en uiterlijk om 10.00u uit te checken op de laatste dag. Als deze tijdens lastig zijn, informeert u ons dan tijdens het boeken, zodat we een aangepaste regeling kunnen treffen. Als u na 22.00u aankomt is het pas de volgende dag mogelijk om in te checken.

 

Huisdieren

Huisdieren zijn zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan. Het kan zijn dat een additionele borgstelling wordt verlangd.

 

Uw verantwoordelijkheden

U dient de vakantiewoning, inrichting, faciliteiten en uitrusting in dezelfde staat te behouden zoals u het aantrof aan het begin van uw verblijf.  U dient de vakantiewoning schoon en ordelijk achter te laten, zoals u de vakantiewoning aantrof.  U bent tijdens uw verblijf verantwoordelijk voor verlies en schade aan de woning en toebehoren en bent in dat geval verplicht tot het betalen van een schadeloosstelling. U bent niet verantwoordelijk voor het algemeen functioneren van de vakantiewoning (b.v. de waterinstallatie, zwembad, elektriciteit), mits deze op normale wijze zijn gebruikt. Bij een eventueel disfunctioneren van een van de installaties of faciliteiten tijdens uw verblijf zal de beheerder het zo snel mogelijk herstellen.

 

Klachten

In het geval dat u niet tevreden bent met de vakantiewoning, moet u ons daarvan direct op de hoogte stellen. We zullen met de beheerder naar een oplossing zoeken. Is het daarna nog niet naar uw tevredenheid opgelost, meldt u dat dan schriftelijk aan ons binnen 7 dagen na het einde van uw verblijf. Als u de vakantiewoning verlaat voor het einde van de huurperiode zonder autorisatie vanuit ons verliest u elk recht op compensatie.

 

Aansprakelijkheid van Ibiza Villa Deluxe en/of De beheerder

Zowel Ibiza Villa Deluxe als de beheerder aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade of persoonlijk letsel ontstaan in of bij het huurobject. Tevens aanvaarden we geen aansprakelijkheid voor schade, breuk of vertraging veroorzaakt door overmacht, waaronder maar niet uitsluitend; natuurrampen, explosies, overstromingen, storm, brand of ongeval, oorlog of oorlogsdreiging, oproer, wetten, beperkingen, reglementen, statuten, en maatregelen door overheidsinstanties, stakingen, uitsluitingen of andere bedrijf gerelateerde acties of disputen en slechte weersomstandigheden. In een dergelijk situatie zijn we gerechtigd de overeenkomst als ongeldig te verklaren en is onze aansprakelijkheid beperkt tot het retourneren van het ongebruikte gedeelte van de huursom, berekend op pro rata dag basis verminderd met 20 euro administratiekosten. We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor het onklaar raken van de mechanische installatie, zoals pompen, boilers, zwembad filtratie systemen, noch voor publieke voorzieningen als water licht en gas, of bronnen die de vakantiewoning van water voorzien. Als er zich een dergelijk probleem voordoet is het de verantwoordelijkheid van de beheerder het probleem op te lossen. We kunnen  niet aansprakelijk worden gehouden voor geluid en ander overlast veroorzaakt buiten de erfafscheiding van de woning of buiten de invloedsfeer.

 

Gedrag

De huurder is verantwoordelijk voor correct en fatsoenlijk gedrag van het gehele reisgezelschap. Bij onfatsoenlijk gedrag kunnen u  en uw reisgezelschap worden gesommeerd door de eigenaar of beheerder de vakantiewoning te verlaten, zonder restitutie van de reissom.

 

Schoonmaak

De vakantiewoning wordt aan het begin van de huurperiode schoon gemaakt. Er wordt van uw verwacht dat u de vakantiewoning weer netjes en opgeruimd achterlaat. Het is mogelijk dat er huishoudelijk personeel tot uw beschikking staat.

 

Additioneel personeel

Aanvullend personeel  en diensten zijn op verzoek tegen vergoeding beschikbaar. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor aanvullend personeel en additionele diensten door ons georganiseerd , aanvullende afspraken die u zelf maakt met het personeel van de vakantiewoning of leveranciers van aanvullende diensten tijdens uw verblijf in de woning.

 

Beddengoed en handdoeken

Beddengoed en handdoeken zijn aanwezig in de woning. Het is aan te raden om eigen badhanddoeken en kinderbedlinnen mee te brengen. Normaliter worden het beddengoed en de handdoeken één keer per week verschoond. Op verzoek kan er tegen extra vergoeding vaker worden verwisseld.

 

Zwembad

Gedurende de wintermaanden is het zwembad meestal niet beschikbaar. Informeert u naar de beschikbaarheid als uw verblijf in de winterperiode valt.

 

Fotomateriaal

Foto’s gemaakt in de vakantiewoning mogen niet zonder toestemming van de eigenaar commercieel worden gebruikt.

 

Sociale evenementen

Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de beheerder sociale evenementen te organiseren (waaronder onder meer bruiloften, recepties en grote feesten).

 

Veiligheid en kostbaarheden

Kostbaarheden achtergelaten in de woning zijn voor uw eigen risico. Zoals op alle premium locaties is er risico op inbraak. U dient het inbraakalarm en veiligheidssysteem altijd in te schakelen. Als een van de systemen niet werkt, dient u de beheerder daarvan direct op de hoogte te stellen. Deze zal zich inzetten om het probleem zo snel mogelijk te verhelpen. We kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor diefstal of andere met veiligheid samenhangende incidenten.

 

Verzekering

Voorwaarde voor boeking is dat u en uw reisgezelschap zijn verzekerd middels een reisverzekering. Een annuleringsverzekering is aan te raden.

 

Problemen en gebreken

Problemen en gebreken, waaronder ook kleine gebreken als gesprongen lampen, worden geacht binnen redelijke tijd te worden gemeld aan de beheerder.

 

Afval

Het is uw verantwoordelijkheid om elke dag afval met gebruik van zwarte vuilniszakken te verwijderen en in de daarvoor bedoelde containers langs hoofdwegen te deponeren. Verzuim hiervan kan leiden tot het verwijderen van het afval  door de beheerder of eigenaar, waarvoor kosten in rekening worden gebracht.

 

Barbecue

Het is vanwege brandgevaar verboden op het eiland om te barbecueën buiten de daarvoor aangemerkte plaatsen. Overtreding van dit verbod kan leiden tot ernstige straffen en boetes.